Trang chủ Tuyển dụng
 • Nhân viên Kinh doanh

  THÔNG TIN CÔNG VIỆC

  Tên công việc: Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
  Loại công việc: Nhân viên
  Phòng ban: Phòng Kinh Doanh
  Báo cáo cho: Giám sát / Trưởng nhóm kinh doanh
  Địa điểm làm việc: 362/3B Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh

  Xem tiếp...
 • Trưởng nhóm Kinh doanh

  THÔNG TIN CÔNG VIỆC

  Tên công việc: Trưởng nhóm kinh doanh
  Loại công việc: Nhân viên
  Phòng ban: Phòng Kinh Doanh
  Báo cáo cho: Giám Đốc
  Địa điểm làm việc: 362/3B Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

  Xem tiếp...
 • Giám đốc Dự án

  - Chức danh: Giám đốc Dự án
  - Số lượng cần tuyển dụng: 01
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 12/08/2016 đến 12/09/2016

  Xem tiếp...
 • Chuyên viên Phân tích Đầu tư

  - Chức danh: Chuyên viên Phân tích Đầu tư
  - Số lượng cần tuyển dụng: 05
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 12/08/2016 đến 12/09/2016

  Xem tiếp...